Jeg heter Edvard Bjørkliås.

Jeg eier og er daglig leder for Accommodate AS. En kort historie om meg: Da jeg var 14, hjalp jeg til på et hotell i Bergen. Jeg ante kanskje allerede da at det å sørge for reisende gjesters ve og vel ville være en verdig og spennende livsoppgave. Jeg utdannet meg i Surrey i England, innenfor internasjonal turisme og markedsføring. Siden har jeg arbeidet for flere av de aller største hotellkjedene, Nordic Choice Hotels og Radisson Blu-gruppen (samt med en del andre ting der fellesnevneren dreier seg om å brenne for noe, være i fyr og flamme), og har nå mer enn 20 års erfaring fra reiselivsbransjen. Alt handler om det prikkfrie arrangementet, det er mitt mål. Den gode opplevelsen. Der kundene selvsagt alltid er plassert midt i min bevissthet.

Mine viktigste erfaringer er nedfelt i dette at holdning og ambisjon er alt.

Accommodate tilbyr unike arrangement. Vi og våre samarbeidspartnere sørger for målsydde opplevelser, og behandler konferanser og sosiale arrangementer i bedriftsmarkedet som særegne hendelser. Som du kan ta del av.

Daglig leder Edvard Bjørkliås

Linda Sørensen: Vår Event Manager

Accommodates event manager Linda er født og oppvokst i Trondheim. Hun er utdannet adjunkt og har jobbet med mennesker hele sin karriere, det være seg som  HR rådgiver og som eiendomsmegler i Dubai i flere år. Linda er handlingssterk, glødende opptatt av god service og vant til å omgås og arbeide med ulike mennesker i forskjellige yrkesgrupper. Hun snakker et særdeles utmerket engelsk, elsker å møte nye kulturer og kunst, har reist vidt og bredt i verden – og er i dypet av sitt hjerte anglofil. Vi noterer ellers at Linda er en passionate food lover og en utpreget livsnyter. Og hun praktiserer yoga.

Linda Sørensen